Petr Bříza - podpis Praha Sportovní

Praha sportovní

nadpis

Praha sportovní je projekt s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a komerčních partnerů, jehož cílem je podporovat sportování v Praze formou pořádání sportovních akcí a spolupráce s pořadateli pražských sportovišť tak, aby sjednotili termíny některých svých projektů s ostatními sportovišti. Důležitým cílem projektu je zprostředkování informací o všech pražských sportovištích a sportovních akcích, které se na území hlavního města konají.

Příklady výsledků projektu Praha sportovní jsou akce typu Cvičení v parcích zdarma (vedené profesionálními trenéry), Týden sportu zdarma nebo databáze sportovišť, sportovních klubů a sportovních akcí, která postupně vzniká na těchto stránkách.

Ne tak viditelným, ale o to důležitějším cílem projektu, je zapojit do projektu Praha sportovní komerční partnery a dosáhnout tak toho, aby podpora sportu nebyla závislá na městských financích, ale aby byly projekty prezentované na těchto stránkách financované primárně ze soukromých zdrojů.

Více informací na www.prahasportovni.cz.

Copyright © 2017 Petr Bříza