Petr Bříza - podpis Praha Sportovní

Program

Podpora sportu musí být systematická a rozdělování peněz pod veřejnou kontrolou. Připravili jsme taková pravidla, která zajistí předvídatelnost a spravedlivé přidělování prostředků. Budeme prosazovat, aby na sport dlouhodobě směřovalo 1 % procento prostředků z pražského rozpočtu. To při systémových řešeních zajistí nejen stabilitu všech sportovních oddílů, ale i rozvoj kvalitního sportovního vyžití pro obyvatele Prahy. TOP 09 se v době své vlády v Praze přihlásila ke kandidatuře Prahy na Evropské hlavní město sportu 2016. Předložili jsme kvalitní projekt a jsme přesvědčeni, že v případě vítězství přilákáme další lidi ke sportování a zdravému životnímu stylu. Podporujeme také rozvoj projektu Praha sportovní a chceme se soustředit na dlouhodobou podporu náboru dětí do sportovních oddílů a kvalitní práce s mládeží a chceme v ještě větší míře zapojit do dění okolo pražského sportu soukromou sféru. V neposlední řadě je pro nás prioritou vytváření kvalitních příležitostí pro sportovní a volnočasové aktivity všech obyvatel Prahy.

PROGRAMOVÉ PRIORITY V OBLASTI SPORTU

  • 1JASNÁ A TRVALÁ PODPORA: 1% z rozpočtu města pro pražský sport.
  • 2STARÁME SE O NAŠE KLENOTY: Smluvní podpora prioritních sportovních akcí v Praze.
  • 3JEN DLOUHODOBÉ PLÁNY: Víceleté granty pro pražské sportovní prostředí.
  • 4KONEC OPRÝSKANÝCH SPORTOVIŠŤ: Zvýšené investice do pražské sportovní infrastruktury.
  • 5PRAHA VÍCE V POHYBU: Podpora zdravého životního stylu obyvatelům Prahy.
  • 6SPORT PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU: Praha sportovní otevřená všem obyvatelům Prahy.

Copyright © 2017 Petr Bříza